הפורטל הישראלי
לאיכות חיים

פעילות גופנית מותאמת בקבוצה

בשנים האחרונות התפתח תחום הפעילות הגופנית המותאמת בארץ ובעולם. מתודה זו מכוונת לשיפור תפקודו המוטורי וההתנהגותי של הילד באווירה מכילה ולא מתייגת.
לצד הפעילות הספורטיבית הטיפולית, שמתקיימת באמצעות התערבות פרטנית, אנו רואים חשיבות רבה גם בהתערבות קבוצתית.

התערבות קבוצתית בפעילות גופנית מותאמת יוצרת תנאים המאפשרים יישום כישורים חברתיים ומיומנויות בינאישיות שנרכשו בטיפול הפרטני. למעשה זהו מיקרוקוסמוס לסביבתו הטבעית של הילד בקהילה, ולתפקודו בה.

הכלים שיירכשו בקורס יכשירו את המשתתפים לעבוד עם קבוצות מגוונות בהרכבן, להתמודד עם סוגיות מורכבות ומאתגרות בקבוצה, ישפרו את יכולת המטפל לתחזק קבוצות יציבות לאורך זמן ולהיות באינטראקציה טובה עם ההורים.

מפגש של אנשי מקצוע מנוסים מתחומים שונים, יאפשר העשרה והפריה הדדית.

הקורס כולל 4 מודלות מרכזיות:
1.מיומנויות בהנחיית קבוצה.
* בניית הקבוצה. * הקבוצה כמשאב טיפולי. * תהליכים בקבוצה. * טכניקות בהנחיית קבוצה.

2.הערכת תפקודי הפרט תוך כדי פעילות הקבוצה, ניתוח ובניית תכנית התערבות.

3.הערכת התפקוד הקבוצתי וניתוחו כבסיס לקביעת תכנית עבודה קבוצתית.
4.הכרות ויישום עם תיאוריות בהתפתחות חברתית ורגשית כמו דימוי עצמי ודימוי גוף,
התפתחות חברתית, הפסיכולוגיה של המשחק, מקובלות ודחייה חברתית.