הפורטל הישראלי
לאיכות חיים

חדר כושר או סטודיו?

 המשתנה  שיעור עיצוב וחיטוב בסטודיו  אימון התנגדות בחדר הכושר  הערות
 מספר התרגילים בכל אימון
 רב במיוחד ועשוי להגיע לעשרות תרגילים באימון אחד בודד  מוגבל יחסית ועשוי להסתכם בכ- 15-8 תרגילים באימון אחד.  מבחינת מספר התרגילים ומניעת שעמום ומונוטוניות האימון בסטודיו אפקטיבי מיוחד
 אימון לפי תבנית מוגדרת  נהוג לבצע את התרגילים בתבניות שאינן בהכרח מוגדרות (שילוב בין מספר מישורי תנועה שונים, הפעלת שרירים רבים, הן מייצבים (מקבעים) והן תנועתיים  נהוג לבצע את התרגילים בתבניות מוגדרות מראש באמצעות תרגילים. במקרה זה מחזקים את שריר היעד בעיקר באותו מישור תנועה ובאותה תבנית  כשהמטרה הנה שיפור יכולת פונקציונלית – יתרון לתרגילים המתבצעים בסטודיו (למרות שניתן לשלב גם חלק מהתרגילים הללו באימון בחדר הכושר).
אימון בחדר כשהמטרה הנה אימון בתבנית
 מספר החזרות בכל תרגיל  מספר החזרות הממוצע רב בדרך כלל ועשוי לנוע בטווח שבין 25-10 חזרות בממוצע (לעיתים אף יותר)  מספר החזרות הממוצע המתבצע בכל תרגיל נע בין 15-6 אצל מרבית המתאמנים. הדבר תלוי ברמת המתאמן ובמטרת האימון. ככל שמספר החזרות קטן, המשקל עולה בהתאמה  הדבר תלוי במטרת האימון: אם המטרה הנה שיפור הסבולת השרירית האימון בסטודיו יניב תוצאות טובות
 העומס  מתבטא בדרך כלל בהפעלת מספר קבוצות שרירים בו זמנית בפעילות תוך כדי שמירה על הקואורדינציה ושיווי המשקל וחיזוק שרירים מייצבים (שיפור מערכת הפרופריוספציה)  העומס מתאים להעלאת מסת שריר ולא נהוג להפעיל מספר קבוצות שרירים יחדיו  הדבר תלוי במטרת האימון
 האפשרות להעלות העומס באימון  נמוכה יחסית לאימון בחדר הכושר. ניתן להשתמש בגומיות (צבע הגומייה מעיד על מידת האלסטיות שלה), אביזרי עזר שונים, ביצוע אימונים המפעילים מספר קבוצות שרירים  אין הגבלה ביכולת להעלות עומס באימון  על מנת להשיג מטרות אימון שונות חשוב במיוחד ליישם את עיקרון עומס היסף המתבטא בהעלאת העומס באימונים מדי פרקי זמן קצובים
 זמינות הציוד  במרבית המקרים אין בעייתיות בזמינות הציוד
 בעייתי בשעות העומס בחדר הכושר  כשהפעילות בשעות העומס – יתרון לסטודיו
 התייחסות אישית לכל מתאמן בהיבט של אופן וביצוע התרגיל, מצב בריאותי וכדומה לעיתים בעייתי, מכיוון שהפעילות הינה קבוצתית. למרות זאת חשוב לציין שמדריך מנוסה יעיר ויתקן טעויות שונות במהלך השיעור  אפשרי, מכיוון שהפעילות הנה אישית. הדבר תלוי, כמובן במספר המדריכים בשעות פעילות המועדון  תלוי בסוג המועדון בו מתאמנים
 מספר האנשים המתאמנים בו זמנית וההשפעה על איכות האימון  הפעילות הנה בקבוצה וייתכנו מצבים שהצפיפות של המתאמנים מקשה על ביצוע חלק מהתרגילים  למעט מספר שעות בודדות ביממה (בעיקר בשעות הערב) ניתן להתאמן ללא הפרעה בחלק ניכר משעות פתיחת המועדון  הדבר תלוי במטרת המתאמן ובעיקר בשעת האימון
 ביצוע תרגילים כנגד כוח יחסי/כוח מוחלט
(כוח מוחלט – מתבטא בכמות הקילוגרם הכוללת עליה מסוגל להתגבר השריר. כוח יחסי – מתחשב במשקל הגוף של האדם והרכבו. במקרה זה עלייה במשקל הגוף תקטין את הכוח היחסי
 בחלק מהתרגילים מופעל כוח יחסי  במרבית התרגילים מתבצעים תרגילים בהם מופעל כוח מוחלט  תרגילים המתבצעים כנגד משקל גוף – לשכיח בעת שיעורים בסטודיו) עלולים להוות בעיה לחלק מהמתאמנים בעלי עודף משקל או כבדים במיוחד
 הפסקות בין סט לסט בעת ביצוע התרגילים  לא נהוג לבצע הפסקות בשיעור אלא מעברים בין תרגילים  נהוג לבצע הפסקה בין הסטים למעט מקרים בהם נעשה שימוש בשיטת אימון מסוימת) – 60-30 שניות בממוצע וכן בין תרגיל לתרגיל  תלוי במטרת האימון. כשהמטרה הנה חיזוק והעלאת מסת שריר, שיפור יכולת ספורטיבית – מומלצים אימוני כוח מסודרים המאופיינים בהפסקות
 חיזוק שרירי הבטן ושרירי זוקפי גו  בכל שיעור הנערך בסטודיו מקובל לבצע במהלכו תרגילים לחיזוק שרירי הבטן ולחיזוק זוקפי גו  לעיתים רבות מזניחים המתאמנים את קבוצות השרירים הללו ולא מחזקים אותן באופן ספציפי  הפעילות בסטודיו מדגישה את חיזוק של שרירי הבטן וזוקפי הגו יחסית לאימון המתבצע בחדר הכושר
 שיפור תנועות פונקציונאליות יומיומיות  במרבית מהתרגילים המבוצעים בסטודיו ניתן לשפר יכולת פונקציונאלית  אופי הפעילות פחות מתאים לשיפור תנועות אלו (אלא במידה והאימון מתבצע באמצעות ציוד פונקציונלי כגון: בוסו, פיטבול, פיתה וכדומה)  כשהמטרה הנה שיפור תנועות פונקציונליות שונות ניתן להשיג תוצאות טובות באמצעות תרגילים המתבצעים בסטודיו
 אופן ביצוע התרגילים מבחינת מיומנות  מיומנות גבוהה יחסית לאימון בחדר כושר  מיומנות נמוכה יחסית כשמדובר באימון המתבצע כנגד מכונות כוח ייעודיות ומיומנות גבוהה יותר כשמדובר במשקולות חופשיות  כשמיומנות המתאמן נמוכה – יתרון לאימון בחדר הכושר. חלק מהתרגילים המתבצעים בסטודיו מצריכים מיומנות גבוהה יחסית
 ביצוע תרגילי מתיחה בסיום האימון  נהוג בסיום השיעור או במהלכו לבצע תרגילי מתיחה  במקרים רבים מתאמנים המסיימים לבצע אימון בחדר הכושר לא מבצעים מתיחות בסיומו
 
 גיוון האימון  ניתן לגוון את האימון ללא הגבלה  ניתן לגוון את האימון באמצעות שינוי התרגילים וסוג האימון המבוצע באופן המוגבל יחסית לשיעור בסטודיו  אחד מעקרונות האימון שחשוב ליישמם
 העלאת צפיפות העצם ובד בבד הפחתת הסיכון לאוסטיאופורוזיס  בסטודיו נהוג לבצע מספר חזרות רב יחסית (מעל 15 )  באימון בחדר הכושר נהוג לבצע מספר חזרות נמוך יותר מ- 15  כשהמטרה הנה העלאת צפיפות העצם במרבית המקרים מומלץ לבצע מספר חזרות בטווח של 15-10 חזרות ובעומס מתאים
 מידת ההשפעה על חילוף החומרים הבסיסי  תלוי בעומס המופעל בעת ביצוע התרגילים וסוגם  רבה  העלאת חילוף החומרים הבסיסי
חשובה מסיבות שונות לרבות בשל התרומה להפחתה במשקל
 מספר קבוצות השרירים המופעלות באימון  רבות במיוחד. נהוג להפעיל מספר רב של שרירים בתרגילים השונים  נהוג לבודד את השרירים הפועלים וזאת להבדיל משיעור עיצוב הנערך בסטודיו.  תלוי במטרה. כשמטרת האימון שיפור כושר גופני כללי, חיזוק שרירים, הפחתת משקל, שיפור מצב בריאותי ניתן להסתפק ב- 3-2 אימוני כוח בשבוע אך כשהמטרה הנה היפרטרופיה, שיפור יכולת ספורטיבית מסויימת מומלצים מספר אימונים רבים יותר.
 זמינות הפעילות  בהתאם לסוג השיעורים המתקיימים בימים ובשעות ספציפיים  ניתן להתאמן במרבית שעות היממה וכן גם בסופי שבוע  יתרון לאימון בחדר הכושר בשל הזמינות
 המוטיבציה לביצוע האימון ולהתמדה בפעילות  האימון הקבוצתי, המדריך ועוד תורמים ליכולת ההתמדה והמוטיבציה  גבוהה.  נמוכה יחסית לשיעור עיצוב בסטודיו. המתאמן מבצע את האימון באופן עצמאי ללא הדרכה צמודה (למעט אימונים אישיים)
 שימוש בטכניקות אימון  לעיתים רחוקות נעשה שימוש בטכניקות אימון
 שכיח השימוש בטכניקות אימון  
 מידת השימוש בכיווץ איזומטרי בתרגילים שונים  רבה יחסית לאימון המתבצע כנגד משקולות  נמוכה  אימון איזומטרי אינו מתאים לאוכלוסייה מבוגרת – במיוחד מתאמנים הסובלים מלחץ דם גבוה או מחלות לב (בשל הנטייה לעצור את הנשימה). כמו כן כיווץ איזומטרי אינו אימון יעל להעלאת מסת השריר
 ד"ר איתי זיו, www.itaiziv.co.il, הוא סגן מנהל קמפוס 'שיאים' באוניברסיטת תל אביב. הוציא לאור את האנציקלופדיה לפעילות גופנית "עוצמות חדשות, כושר במעגלי החיים".